Елперфектстрой ООД


ирма “Елперфектстрои”ООД с предмет на дейност: направССа и ремонт на силнотокови и слаботокови ел. инсталации,подръжката им и изготвяне на ел. табла .