Елмаз


Производство на стоманенотръбни стълбове, арматурни части за далекопроводи, монтажни заготовки за електропроводи.