Елит-Тодор Туванов ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Пекарна за ядки.