Елити ООД


ЕЛИТИ ООД предлага:
1, Производство и доставка на бетонови и варови разтвори
2 Инертни материали-филц,пясък,трошена баластра
3 Изкопи с багери и челни товарачи
4 Транспорт с бетон помпи,миксери,самосвали/от 6 до 20 куб.м./