Елисавета Ледиева


Проектант и конструктор на мебели - корпусна мебел.