Елинст ЕТ


Директен вносител на Hensel-Германия: кабелни разклонителни кутии-1.5 до 240 кв.мм IP 54/65; кутии за малки разпределителни табла KV 90 KG 90 до 63 А, IP 54/65. Модулна система от кутии за разпределителни табла до 400 А; кутии за апартаментни табла и IP 30. Промишлени кабелоносещи системи.