Елинг ЕООД


Елинг ЕООД - град Пловдив | Електрокомпоненти и части

Внос/доставка на електронни компоненти (активни и пасивни електронни елементи),модули, резервни части за електронната промишленост,измервателни уреди,консумативи за работа с електронна техника,светодиодни (LED) и течнокристални (LCD) индикации. Доставки от ТМЕ,Mouser,Digikey,Arrow,Farnell,Conrad