Електро - 96


Проучване, консултации, изграждане, ремонт, подръжка, откриване и отстраняване на авари и изпълнение при влаго, пожаро и взривоопасни помещения:Ел.инсталации, табла, дефектотокови защити Осветление Машини, апарати, съоражения, помпи, хидрофори Пожароизвестяване и гасене КИП-А, поточни линии, мнемо схеми гръмоотводи, заземяване, пренапрежения, поражения от ток, ОтоплениеДомофони (аудио, видео)Охранителни системи