Електростомана 2004 АД


Производство на:
-фасонни отливки от стомана (манганова, легирана и въглеродна);
-отливки от чугун (сив, сфероидален)
-резервни части за селскостопански и пътностроителни машини;
-резервни части за машини, използвани в рудодобивната и минната промишленост;
-нестандартно оборудване и екипировка.