Електроника АД


Производство на електронни касови апарати и системи. Компанията изнася част от продукцията си за Русия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Узбекистан, Казахстан, Литва, Гърция, Македония, Чехия, Полша и други страни.