Електродинамика ООД


Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на висококачествени възбудителни системи и релейни защити от Basler Electric, САЩ. Специализирани решения за рехабилитация на електроцентрали.