Електроас - 1 ООД


Инженеринг, изграждане и поддръжка на електрически трансформаторни постове и подстанции до 20kV, кабелни мрежи - средно и ниско напрежение, битови и промишлени електрически инсталации.