Елвира - Е.Т. ЕТ


Производство на дамска и мъжка конфекция и работно облекло.