Експрес Сервиз ООД


Производител на маневрени локомотиви с дистанционно управление. Ремонт, абонаментно обслужване и сервиз на локомотиви и вагони. Вътрешно-заводски ЖП транспорт.