Еко Бласт Инженериг ООД


Фирмата е специализирана в проектиране и изпълнение на специални пробивно взривни работи, в градска среда. Разработка и добив на кариери, сеизмични проучвания.Събаряне на сгради по механичен способ.Консултантска дейност.