Екостроймонтаж АД


Комплексно изпълнение на сгради и инженерни обекти, реконструкция и ремонт на обекти, механизация и монтажни дейности със строителна механизация. Производство на строителни материали, стоманобетонови елементи и метални конструкции.