Екопласт 99 ООД


"Екопласт99 ООД" е създадена през 1999 г. като стопанска единица за производство на фолиа и гъвкави опаковки от ПЕ."Екопласт99 ООД" базполага с квалифициран екип от работници и служители /140 души/, можещи да се справят с всички потребности но клиентите си.Екопласт99 ООД е сертифициран поISO 9001.