Екологично сдружение "Златишка котловина"


Цели на организацията:Обединява организационни и идейни лица съдействащи за опазване на околната среда Осъществява трансфер на научни и технически знания и изследвания по опазване на околната среда Разпространява познания за българската природа