Екокотли


Най стария ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК са  ДЪРВАТА. Вятърната, слънчева, фотоволтаична, геотермална и други нови източници на енергия са твърде скъпи и трудно се съхраняват. С вятърна енергия от летен бриз трудно ще се стоплиш през януари. Дървата са евтини и лесно можеш да ги съхраниш и когато искаш и където искаш да се сгрееш с тях.Фирма ЕКОКОТЛИ предлага:КОТЛИ,ПЕЧКИ,ПЕЩИ,ГОРЕЛКИ, изгарящи с РЪЧНО подаване на дърва, цепеници, изрезки или с АВТОМАТИЧНО подаване на ПЕЛЕТИ, трици, талаш, раздробени клони, вършина, костилки, шлюпки и всякакво дървесно гориво с влажност до 60%. Котлите могат да бъдат ВОДОГРЕЙНИ или ПАРНИ, проектирани и изработени за конкретното място, нужди, други изисквания и особености. Отоплителни инсталации. За повече подробности, снимки, клипчета, брошури от Европа  посетете сайта www.ekokotli.com