Екм ООД


  • Проектиране и изработка на електрооборудване за всички съоръжения по приемане и преработка на грозде във винарски изби. Контрол и мониторинг на ферментационния процес в традиционни (ферментатори) и иновативни специализирани резервоари ( винификатори) за производство на вино. Нестандартно оборудване съгласувано с клиентите за управление на: температура, ниво, налягане, дозиране, дебит и миксиране. Всички упоменати по горе дейности могат да бъдат наблюдавани и контролирани с локални пултове за управление, както и дистанционно чрез Ethernet и Internet.
  • Изработка на електрооборудване за колонозаваръчни машини.