Ей.Джи.Ей. Лайсънст Кастъмс Ейджънси


Извършване на всякакъв вид митнически услуги.Обработка на всички изиквани, от Главно управление митници, сертификати.Митническо представителство и транспорт.