Езикови преводи Комитски


ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВИТЕ БАРИЕРИ

Преводи на документи

Превод на документи за гражданско състояние, мотивационни писма, покани, молби и други.

Юридически преводи

Превод на правни документи като договори, лицензи, споразумения, патенти, търговски марки, съдебни спорове и други.

Финансови и Бизнес преводи

Превод на документи като баланси, устав, бизнес кореспонденция, счетоводни и одиторски доклади, отчети за продажби, и др.