Едисо


Услуги в сферата на дизайна. Едисо е идея, имаща в основата си посока към предлагане на решения най-вече за малкия и средния бизнес. Услугите, които предлага са качествени, практични и полезни за бизнеса, насочващи към нови възможности и хоризонти.