Еге - Лекцион ЕТ


Описание производство, покупко-продажба на етерични масла, семена и разсади обучение и консултации в областта на етеричномасленото производство. Изработване на проекти за кандидатстване по предприсъединителните програми на ЕС ФАР, ИСПА и САПАРД.