Евро - 2002 Шенол Шефкед ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.