Евро проект дивелъпмънт и консултинг ООДКомпанията предоставя услуги в следните направления:Инвестиционен маркетинг; Стратегическо планиране на регионалното и местното развитие; Трансфер на ноу-хау, иновации и въвеждане на енергоспестяващи и екологични технологии в публичния и частния сектор; Разработване и управление на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС и от други финансови инструменти;