Евро програми ЕООД


Консултантска компания ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД осигуряваме на своите клиенти следните услуги:
1. Предпроектно консултиране.
2. Подготовка на проектни документи
3. Подготовка на тръжните документи
4. Предоставяне на консултантска помощ във връзка с отчитане на изпълнението на дейностите и направените разходи по проекта пред финансиращия орган.