Евро пест еоод


ПРОФЕСИОНАЛНА И ЕФЕКТИВНА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИ

Евро Пест е специализирана фирма за унищожаване на насекоми и гризачи вредители в индустрията и бита. Извършваме качествен пест контрол /дезинфекция, дезинсекция и дератизация/ за производствени предприятия, хранителни обекти, складове, търговски и административни центрове, ресторанти, частни домове, открити и закрити терени.

Фирмата е регистрирана в МЗ съгласно Наредба №3 от 24 януари 2005г., дейността и е под контрола на РЗИ. Всички ДДД мероприятия се ръководят от правоспособен лекар епидемиолог. Фирмата е член на Българска асоциация на пест контрол операторите /БАПКО/

Сключваме договори за абонаментна пест контрол поддръжка против насекоми и гризачи. Извършваме пест контрол при усложнения и нетипични вредители.

http://www.evropest.com/l