Евро-инфоцентър - Добрич ООД


Информира за правните аспекти при търговия с ЕС, за възможностите за бизнескоопериране, за пазарите в ЕС и за европейските стандарти. Подпомага разработването на проекти и бизнеспланове, участията в международни програми, панаири и изложби.