Евро - Алианс ООД


Евро-Алианс ООД е частна фирма регистрирана в началото на 1999 год. с основна дейност езиково обучение и преводи. В 2003 г фирмата открива център за професионално обучение с 8 лицензирани професии от административната сфера.Евро-Алианс ООД е сред първите лицензирани с ISO 9000:2001 центрове за обучение.Евро-Алианс ООД е сред водещите центрове за езиково и професионално обучение в Пловдив и в България. Фирмата участва в изпълнение на проекти по Европейски програми, чрез партньорства с частни и държавни институции.