Еврохим ЕООД


Пране, избелване и колосване на спално бельо, покривки, работно облекло, одеала, килими, китеници и др. за хотели, ресторанти, предприятия и граждани; извършване на цялостно машинно почистване и абонаментно поддържане хигиената на предприятия, хотели, ресторанти, офиси и домове.