Евротур Сат ТВ АД


"Евротур Сат ТВ" предоставя и пакет от спътникови и наземни телевизионни програми. Компанията разполага със собствена складова база и над 70 офиса в град София.Услуги :Пакет телевизионни програми;Цифрова телевизия; Интерактивна "pey-per-view" услуга; Интернет; Телефон по кабел; Изграждане и експлоатация на оптични високоскоростни мрежи за пренос на данни.