Еврориск Системи ООД


Предмет на дейност разработка, интегриране, разпространение и обучение по софтуерни системи за финансовата индустрия: управление на портфейли, оценка на риска, рейтинг.