Европа Лайн Груп АД


Европа Лайн Груп АД (ELG) е компания, специализирана в консултиране на бизнеса - изработване инвестиционни проекти, бизнес планове, пазарни проучвания, проекти за финансиране по европейски и други международни и национални програми.