Евроинвест ООД


Компания "EVROINVEST COMMERCE" Ltd. работи на пазара за черни метали повече от 10 години. Наши бизнес партньори са фирми от Балканите, Източна и Западна Европа, Северна и Южна Америка, Близкия и Далечния Изток.Главни доставчици на "EVROINVEST COMMERCE" Ltd. са металургични заводи и компании от Украйна и Русия, с които от много години съвместно извършваме експорт и ре-експорт. Имайки предвид това, "EVROINVEST COMMERCE" Ltd. е Вашата врата към огромния металургичен ресурс на производителите от този регион."EVROINVEST COMMERCE" Ltd. приема като свое задължение да снабдява с точния продукт, с точното качество, на точното място, по точното време за своите клиенти."EVROINVEST COMMERCE" Ltd. разполага с изключително опитни и квалифицирани сътрудници, както и с добре построена и внимателно планирана, дълготрайна маркетингова стратегия и дейност, благодарение на които КОМПАНИЯТА работи успешно на международния пазар повече от десетилетие."EVROINVEST COMMERCE" Ltd. е разработила и успешно ползва оригиналнa система за офериране, чрез която клиентът самостоятелно формира покупната цена в зависимост от избраните от него опции на количеството стока, вида и срока на банковия документ. За гарантираното осъществяване на дадена сделка "EVROINVEST COMMERCE" Ltd.първа открива насрещна банкова гаранция или Performance Bond.