ЕвроАгро


EuroAgro е мястото в интернет пространството, откъдето можете да изградите и оборудвате изцяло своето земеделско или животновъдно стопанство. Компанията е доверен партньор на бъгарския фермер, предлагайки най-модерно специализирано оборудване на конкурентни цени. Част от асортимента на фирмата включва електропастири, гъвкави резервоари CITERNEO, доилни агрегати и автоматизирани машини за животновъдните ферми. Предлагат се също консултации, монтаж и цялостно изграждане на закупените уреди и съоръжения.