ЕвроАгенция ООД


Фирмата е лицензиран митнически агент с основна дейност митническо представителство и консултации. Предлага цялостно обслужване на фирма като набавя всички видове сертификати, лицензи, разрешителни и други. Фирмата носи пълната отговорност за попълването, завеждането в съответното митническо учреждение и съхранението на документите, осъществява физическия контрол заедно с митническите служители, както и извършва всички дейности по упражняването и закриването на икономически режими по смисъла на митническото законодателство.