Д-р Цветана Митова


Фокална диагностика, алергология, корозионен потенциал, физиотерапия, терапевтична стоматология, ортопедия, хирургия.