Д-р Тихомир Боев ИПСМПВБК ЕТ


Превентивна (профилактична) Кардиология, прегледи, Ехокардиография, Велоергометрия, Холтер ЕКГ, Холтер кръвно налягане, Анализ на телесна маса и диетичен режим, лечиние на дислипидемии.