Д-р Кирил Киров


Ехографии, колпоскопия, диатермокоагулация, проследяване и прекъсване на бременност, микробиологична и цитологична диагностика, мамологични консултации, тест за хламидия, лабораторни изследвания.Договор с НЗОК.