Д-р Й.С. Грийнберг - медицински център


Всички видове консултации. Цялостна лабораторна диагностика - имунология, хистология, микробиология.Ехографии, фиброскопии, функционална диагностика. Физиотерапия, психотерапия, служба по трудова медицина, съдебна медицина, съдебна психиатрия.