Д-р Иван Андонов Гърков


Частен хирургичен кабинет "Ескулап"
Амбулаторни операции, катетеризации, лечение на трудно зарастващи рани, превръзки, предоперативно и следоперативно проследяване на пациенти.