Д-р Александър Соколов - 1505 ЕТ


Извършване на здравни консултации, профилактика, диагностика, наблюдение и лечение на болни.