Д-Меди-Димитър Маринов ЕТ


Павилион за търговия с храни.