Д & Д – инженеринг ЕООД


Проектиране и изпълнение на външно и вътрешно ел.захранване. Търговия с канцеларски материали и офис консумативи. Рекламно обслужване на фирми – дизайн и предпечатна подготовка, печатна, сувенирна и външна реклама.