Дянков Дянкова адвокатска кантора


Дянков Дянкова адвокатска кантора  - град София | Адвокатски и правни услуги

гражданско, търговско,  административно и наказателно право,  решаването на съдебни и извънсъдебни спорове, оценка, изкупуване и реорганизация на търговски предприятия, цялостно правно обслужване на дейността на търговски дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и регистрирани вероизповедания, юридическо консултиране на сделки, изготвяне на  съпровождащите ги договори и документация