Дунавски индустриален парк АД


Отдаване под наем на 30 хил. кв. метра закрити складови площи и на 150 хил. кв. метра открити складови площи за търговски и промишлени цели.Съпътстващи дейности, ремонтни услуги, пакетиране и опаковка, активно усъвършенстване на стоки и др.Продажба (отдаване под наем) на част от площите за изграждане на промишлени предприятия.ДИП  е инфраструктурно обезпечен с връзка с републиканската пътна мрежа и с националната ЖП мрежа.