ДС - Концепт Факторинг ЕООД


ДС - Концепт Факторинг ЕООД - град София | Банки и финансови институции

* Вътрешен факторинг
На фирми, работещи с надежни контрагенти на българския пазар, DS-CONCEPT FACTORING предлага възможност за финансиране на 80 % от стойността на фактурата в деня на доставката, като клиентът получава останалите 20% при погасяване на задължението на падежа.Ние Ви предлагаме:
Финансиране на вземания.
Успехът на фирмата Ви е тясно свързан с паричните средства, с които разполагате. Решението, което Ви предлагаме е бързо финансиране на Вашите вземания.
Поемане на риска.
Финансираните от нас вземания са застраховани, в случай на неплатежоспособност или фалит на клиентите Ви.
Събиране на вземания.
Ние поемаме вместо Вас събирането и контрола на финансираните вземания.