Дружество на краеведите - Перник


Цели на организацията:Проучване и изследване на родния край Културно - просветни творчески изяви Публикации насочени към историческото наследство в региона