Дружество на археолозите и историците в Смолян


Цели на организацията:изучаване,опазване и популяризиране на археологическите паметници в Родопите издаване на научно-периодично списание Rhodopica написване многотомна история на Родопите